Sobota 18 września 2021 | Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

ZOBACZ JAK GŁOSOWALI RADNI

Od września 2015 r. rozpoczęliśmy publikację imiennych wyników głosowań podczas sesji kwidzyńskiej Rady Miejskiej. Teraz nasi Czytelnicy mogą sprawdzać jak głosowali ich przedstawiciele podczas kolejnych sesji miejskich. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ wszelkie oficjalne materiały (w tym protokoły z sesji) podają jedynie ogólny wynik dla składu całej rady.

 

Obecnie każdy może zajrzeć i sprawdzić jak jego radny pracuje, jak głosował i czy chcemy mieć takiego przedstawiciela w następnej kadencji. Może to zmobilizuje naszych radnych do innego stylu pracy. Wszak jednomandatowe okręgi wyborcze to przede wszystkim bezpośredni kontakt z wyborcami i reprezentowanie ich interesów. Poniższe zestawienie obejmuje pakiet uchwał podjętych podczas XVII sesji w dniu 31 marca 2016 r.

 

PRZEŁOMOWY MOMENT PROTESTU

„Budzenie burmistrza i radnych Rady Miasta Kwidzyna” było dominującym elementem marcowej sesji i chyba przyniosło wymierny efekt, bo po raz pierwszy wyraźnie został wskazany oraz zaakcentowany cel protestu. Pracownicy kwidzyńskiego szpitala uzyskali niespodziewane mocne wsparcie od jedynego bezpartyjnego ugrupowania w radzie (KWW Kwidzynicy), co definitywnie przesądziło, że toczący się spór nie ma podłoża politycznego. Próba trywializowania problemu przez burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka jedynie pokazała, że „król jest nagi”. Protestujący zapowiedzieli dalszy rozwój swoich działań.

Po wyjściu protestujących z sali obrad radni wrócili do dalszego porządku i podjęli pakiet uchwał, którego rozkład można znaleźć poniżej (wraz z głosowaniem).


 

31 marca 2016 r.

1)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Jagiełły” w Kwidzynie,

3) zmieniająca uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie,

4) w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Miasto porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn, Miastem i Gminą Prabuty oraz Gminą Ryjewo w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane”,

5) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn,

6) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kwidzyna w 2016 r.”,

7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kwidzyna przez inne, niż Miasto Kwidzyn osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

8) w sprawie rozpatrzenia skargi.

Oceń artykuł
Autor: kasa | Środa 6 kwietnia 2016 | 000 14697
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem