Wtorek 28 września 2021 | Imieniny: Luby, Wacława, Salomona

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Kontakt > Formularz kontaktowy

„NAJLEPSZY RADNY KWIDZYNA”. REGULAMIN

 § 1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na „NAJLEPSZEGO RADNEGO KWIDZYNA” (zwanego dalej Plebiscytem).

 

§ 2. Organizator

Organizatorem Plebiscytu jest SIMAR – Marek Sidor, ul. Braterstwa Narodów 53, 82-500 Kwidzyn, wydawca Tygodnika Społeczno-Kulturalnego PULS KWIDZYNA (zwany dalej Organizatorem).

 

§ 3. Czas trwania plebiscytu

Plebiscyt trwa od dnia 16 października do 15 grudnia 2013 roku do godziny 23.59.

 

§ 4. Uczestnicy

W Plebiscycie biorą udział jedyne radni Rady Miejskiej w Kwidzynie (kadencja 2010 – 2014).

Zdjęcia kandydatów do tytułu zostaną ponumerowane (wg kolejności alfabetycznej) i umieszczone na portalu internetowym www.pulskwidzyna.pl oraz w publikacjach gazetowych Pulsu Kwidzyna.

 

§ 5. Zwycięzca

Tytuł „NAJLEPSZEGO RADNEGO KWIDZYNA” otrzyma kandydat, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie. Dodatkowo będzie miał możliwość uczestnictwa w profesjonalnej sesji zdjęciowej, której głównym celem będzie wykorzystanie wizerunku radnego w przyszłorocznej wyborczej kampanii samorządowej. 

 

§ 6. Głosowanie

Głosowanie „NAJLEPSZEGO RADNEGO KWIDZYNA” odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 15 grudnia 2013 roku do godziny 23.59. Koszt jednego smsa wynosi 1 zł + VAT. Na stronach internetowych widoczny będzie ranking.

 

§ 7.

1. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

 

§ 8.

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

 

§ 9.

Protokół powinien zawierać:

a) liczbę nadesłanych sms’ów

b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

 

§ 10.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na łamach Pulsu Kwidzyna i na stronie www Organizatora.

 

§ 11.

Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

a) Marek Sidor,

b) Andrzej Baczewski,

c) Patryk Żaglewski.

 

§ 12. Ochrona danych

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

 

§ 13.

Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 200 2r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych w zakresie wskazanym w § 8 ust. 2 oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 14. Reklamacje

Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

 

§ 15.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

§ 16.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 

§ 17.

Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

 

§ 18. Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

 

§ 19.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

 

§ 20.

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pulskwidzyna.pl.
Oceń artykuł
Autor: SIMAR | Sobota 12 października 2013 | 002 25101
Waldemar Gradowski
23-03-2019, 23:53
IP: 83.23.221.113
Dzień dobry Marku

Stary znajomy się kłania. Nigdzie nie mogę się dowiedzieć kiedy kolej uruchomi jakieś połączenia kolejowe z Kwidzyna.
Wszystko rozgrzebane i przebudowa jakby co najmniej Pendolino miało kursować. Tak z ciekawości się pytam, bowiem jeżdżę samochodem, niemniej jednak do Gdańska wybrałbym się pociągiem bo z doświadczenia wiem, że nie ma gdzie zaparkować.

Pozdrawiam mojego Radnego

Waldemar Gradowski
Marek
24-03-2019, 11:08
IP: 37.249.83.161
Polecam nadal aktualny artykuł: http://www.pulskwidzyna.pl/index.php?art=4104
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem