Niedziela 19 września 2021 | Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

JAKA PRAWDA O STANIE KWIDZYŃSKIEJ ATMOSFERY?

Nie tak dawno w kwidzyńskich mediach pojawiła się opinia o doskonałym stanie powietrza w naszym mieście powołująca się na raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Według interpretacji przytoczonego raportu Kwidzyn zalicza się do sześciu miast o najniższym skażeniu atmosfery. Tymczasem na stronie internetowej www.tv-kwidzyn.pl zamieszczony został reportaż pt. „Czy kwidzyńskie powietrze zabija?” - sugerujący, że opinia GIOŚ może stać w sprzeczności z zatrważającymi danymi Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, według których powiat kwidzyński zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem zachorowalności na nowotwory płuc u mężczyzn. W artykule jest mowa też o potwierdzeniu przez Powiślańską Regionalną Agencję Zarządzania Energią, sporządzającą plany gospodarki niskoemisyjnej, zagrożeń środowiska atmosferycznego.

 

Zgłębiając poruszony temat sięgnąłem do raportu SIR (Standardized Incidence Ratio) za lata 1999-2011 określanego jako mapy epidemiologii nowotworów, sporządzonego przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu. Istotnie w tej kategorii ocen (zachorowalność na nowotwory płuc u mężczyzn), powiat kwidzyński zaliczony został do sześciu najbardziej zagrożonych w Polsce o współczynniku referencyjnym 1,29 – 1,81. Najwyższe zagrożenie odnotowano w kolejności w powiatach: lęborskim, kwidzyńskim, chocimskim, śremskim, konińskim i oławskim. W przypadku kobiet zagrożenie w powiecie kwidzyńskim w badanym okresie mieściło się na dość wysokim trzecim poziomie referencyjnym (1,07 – 1,14).

Zwracając się do OPEN o więcej informacji dotyczących raportowania otrzymałem odpowiedź, że analiza zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce w rozbiciu na powiaty była przygotowywana dla lat 1999-2011. Długi odcinek czasu jest potrzebny do wykazania ewentualnych różnic między stosunkowo małymi populacjami jakimi są powiaty. Kolejne 2 lata nie wprowadzą większych zmian na mapie. Aktualnie najnowsze dane o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w Polsce dotyczą roku 2013 i można je znaleźć na stronie Krajowego Rejestru Nowotworów. Z danych na stronie internetowej OPEN wynika, że prognoza zagrożenia na rok 2022 w stosunku do 2012 r. może wzrosnąć w przypadku mężczyzn o 11,7 proc., a u kobiet o 12,8 proc. Jako główny czynnik wzrostu zagrożenia podaje się prognozowany przyrost ludności w wieku starszym.

Tyle o raportowaniu, z którego jasno wynika, że w naszym powiecie istniej poważne zagrożenie nowotworami górnych dróg oddechowych i nie trzeba udowadniać, że ma ono związek ze stanem środowiska atmosferycznego. Należy postawić jednak pytanie, w jakim stopniu i od jakich czynników ono zależy. Autor reportażu na stronie www.tv-kwidzyn.pl skłania się bardzie do refleksji na temat zagrożeń z tzw. niskiej emisji, czyli z użytkowania palenisk domowych. Istnieje jednak, moim zdaniem, problem znacznie poważniejszy wynikający z braku realnej oceny kompleksowej stanu naszej atmosfery. Miał ją zapewnić wdrożony z końcem 2010 roku projekt Air-Pomerania, obejmujący sieć stacji monitorujących stan powietrza w województwie pomorskim. Wśród nich w systemie tym działa stacja AM13-Kwidzyn zlokalizowana przy ul. Sportowej 1. Ciekawostką jest fakt, że stacja ta jest własnością International Paper sp. z o.o. Na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym, w dniu 26 października 2011 r. podczas której dokonano prezentacji projektu Air-Pomerania, wyrażono opinię, że zaangażowanie w projekt największej naszej firmy - International Paper ma na celu zwiększenie jej transparentności wobec lokalnej społeczności. Sam projekt poza bieżącą szczegółową analizą przewidywał też archiwizację zapisów oraz szeroką wymianę informacji, a także monitorowanie programów naprawczych.

Praktyka wykazała jednak, że w przypadku kwidzyńskiej stacji możliwości badawcze są bardzo ograniczone. Pisałem o tym wcześniej w artykule pt. „O czystość kwidzyńskiej atmosfery” zamieszczonym w jednym z wydań Pulsu Kwidzyna z lutego ubiegłego roku. Zwróciłem w nim uwagę na brak bieżącego raportowania, z podaniem jedynie ogólnych opisowych indeksów. Dzisiaj stacja AM13-Kwidzyn na bieżąco podaje informacje o stężeniu dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i siarkowodoru. W raportach miesięcznych ujmuje się natomiast dane dotyczące dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Z metryki stacji AM13-Kwidzyn wynika, że jest przystosowana do badania również zawartości w atmosferze pyłu zawieszonego PM10.

Problem diagnozy stanu naszej atmosfery pozostaje więc otwarty i wymaga rzetelnego podejścia. Za stan bezpieczeństwa naszego zdrowia odpowiedzialność ponoszą powołane do tego organy oraz w ogólnym pojęciu władze samorządowe. Tymczasem jak zauważam, że sprawy te są bagatelizowane. Jednym z ostatnich przykładów, jaki mogę przytoczyć, to brak wyraźnej reakcji podczas ostatniej sesji Rady Miasta na wystąpienie radnego Marka Sidora w sprawie rangi problemu zagrożenia z propozycją zajęcia się nim przez trzy komisje stałe rady.


Oceń artykuł
Autor: Andrzej Baczewski | Piątek 4 marca 2016 | 000 15944
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem